Etiket arşivi: bodur armut fidanı hakkında

Bodur ve Yarı Bodur Armut Fidanı

imgres
İklim İhtiyacı

Bodur ve yarı bodur armut ağaçları ılıman iklim tipi ağaçlar olup,kısa süreli -25°C sıcaklığa dayanabilmektedir.Kış soğuğu tehdidi olan bölgelerde gübreleme programları çok özenli bir şekilde yürütülmelidir. Soğuk geçen dönem arttıkça ve uzadıkça zarar artmaktadır. Amut çeşitlerinin çoğu düzgün çiçek açabilmek için kış dinlenme döneminde +7°C’nin altında 1500 saate kadar dinlenme ihtiyacı duyar. Eğer ihtiyaç karşılanmazsa çiçeklenmede bozulmalar görülür. Sahil bölgelerinde erkenci çeşitlerin dikilmesinde yarar vardır.

Toprak İhtiyacı

Toprak ihtiyacı, kullanılan bodur armut anacına göre değişmekle beraber; geçirgen, sıcak, organik madde miktarının yüksek, pH değerleri 6 ila 7 arasında olan birçok toprak tipinde bodur ve yarı bodur armut yetiştiriciliği yapılabilir.

Bodur Yetiştiriciliğinin Avantajları

1.Erken verim.
2.Birim alandan alınan karın maksimize edilmesi
3.Ürün kalitesi ve standardının yükselmesi.
4.Maliyetlerin düşmesi ve yüksek karlılık.
5.Kaliteye bağlı pazarlama avantajları.